Cílem je naučit studenta se orientovat v teoretické informatice a to především v teorii vyčíslitelnosti a složitosti, s důrazem na praktickou "programátorskou" stránku. Jde o kurz pro bakalářské studium, tudíž nejde o úzce zaměřená témata, ale o základní pojmy teorie algoritmů - rozhodnutelnost, časová a prostorová složitost a P=NP problém.