Cieľom kurzu je formulácia základných typov úloh ktoré vznikajú v (1) a (2), s ohľadom na rastrový prístup vo výslednej počítačovej realizácii. Sú ukázané spôsoby riešenia týchto typov úloh.