Základní prvky. Číslicové obvody. Prvky a obvody polovodičových pamětí. Vnější paměti. Obvody klávesnic a zobrazovacích systémů. Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních.....