Výběrový předmět je určen pouze pro studenty informatiky.
Seminář opakuje anglickou gramatiku na úrovni střední školy. Seznamuje studenty s odbornými texty příslušného oboru a soustřeďuje se na jejich četbu s porozuměním a analýzu psaného textu. Touto cestou rozvíjí slovní zásobu příslušného oboru a připravuje studenta na samostatnou četbu zahraniční literatury.