Seznámení se základními pojmy a technikami deskriptivní statistiky, využitím běžných softwarových prostředků pro statistické zpracování dat, pochopení základních pojmů teorie pravděpodobnosti nutných pro aplikaci metod induktivní statistiky, pochopení statistického odhadu a testování hypotéz.