Úvod do databázové problematiky, charakteristiky databázové technologie, vývoj od síťových databázových modelů k současným databázovým modelům. CASE nástroje na databázové modelování. Analýza, návrh a implemetace databází. Jazyky pro tvorbu schématu databáze a hlídání integrity. Na fyzické úrovni základy implementace souborů a databází.