Cílem předmětu je získání nových poznatků z oblasti počítačové podpory řízení projektů.