Seminář završuje trojsemestrální cyklus. Studenty učí vypracování samostatného odborného referátu a jeho prezentaci. Nadále se také věnuje četbě obtížných odborných textů, jejich překladu a porozumění.