Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností s textovým editorem MS Word, základními principy práce s texty, formátování textu, využití šablon a stylů. V předmětu dále získá student dovednosti s vkládáním obrázků a úpravou obrázků, vkládáním tabulek, hypertextových odkazů, dalších objektů.