Předmět je orientován na přípravu budoucích učitelů chemie pro práci s Internetem a jeho službami.