V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základní problematikou GIS, s primárními a sekundárními zdroji dat využitelnými v GIS, kartografickými základy, datovými modely, databázovou podstatou a výhodami uvedeného prostředí pro ukládání, zpracování, analýzu a prezentaci geograficky lokalizovaných dat.

Cílem cvičení je osvojit si samostatnou práci v kartografickém software a získat elementární schopnosti pro tvorbu a editaci map.

Tento kurz vás seznamuje se základy kartografie po jehož úspěšném absolvování kurzu budete schopni se orientovat v základní kartografické terminologii, získáte celkový přehled o oboru, budete schopni pracovat s mapou a provádět základní výpočty. Také získáte přehled o kartografických metodách a vyjadřovacích prostředcích a budete seznámeni s tématickými mapami a aktuálními mapovými díly v České republice.

The goal is to apply geographic information systems in human geography. Students will learn how to implement statistical data into GIS, carry calculations above them, how to classify, analyze, visualize and interpret data correctly.

Cílem předmětu je zefektivnit schopnosti studentů v oblasti práce s kancelářskými balíky a vylepšit úpravu odevzdávaných dokumentů tak aby odpovídaly předepsaným standardům.

Cílem předmětu je zefektivnit schopnosti studentů v oblasti práce s kancelářskými balíky a vylepšit úpravu odevzdávaných dokumentů tak aby odpovídaly předepsaným standardům.

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí souvisejících s ekonomikou a legislativou služeb a průvodcovské činnosti v cestovním ruchu.