Fyziologie je vědní obor, který zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování a experimentálních nálezů, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Pochopení funkce a řízení pochodů probíhajících ve zdravém organismu na různých úrovních od buňky až po celý organismus je základní podmínkou pochopení reakcí lidského organismu za patologických podmínek.