Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický s cílem bazálních znalostí a základní orientace v léčebné rehabilitaci.

Kurz je zpracován jako obecný kurz pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky pro studenty bakalářského studia. Počítačová gramotnost se stává nutností pro každého, kdo chce dnes na trhu práce obstát, a pro studenta je nezbytnou podmínkou ke splnění mnoha studijních povinností. Kurz je zaměřen na uživatelskou práci s nejběžnějšími typy softwarových aplikací, které studenti v průběhu studia od jeho zahájení až po zpracování a prezentaci vysokoškolské kvalifikační práce využijí.

Studijní předmět poskytuje studentům informace o vyšetřovacích metodách v ortopedii se zaměřením na diagnostiku pohybového aparátu, klinika a léčba vrozených a degenerativních onemocnění, operační techniky se zřetelem především na náhrady nosných kloubů, možnosti ergoterapie v celé šíři oboru ortopedie.