Když nejsou zatím skripta, využijeme elektronické pomoci. Doufáme, že Vám tento kurzík pomůže stejně, ne-li lépe než skripta. Pokud by jste měli konstruktivní připomínky a náměty jak tento kurzík vylepšit, rádi je vyslechneme a v další verzi zapracujeme.

Když nejsou zatím skripta, využijeme elektronické pomoci. Doufáme, že Vám tento kurzík pomůže stejně, ne-li lépe než skripta. Pokud by jste měli konstruktivní připomínky a náměty jak tento kurzík vylepšit, rádi je vyslechneme a v další verzi zapracujeme.

Když nejsou zatím skripta, využijeme elektronické pomoci. Doufáme, že Vám tento kurzík pomůže stejně, ne-li lépe než skripta. Pokud by jste měli konstruktivní připomínky a náměty jak tento kurzík vylepšit, rádi je vyslechneme a v další verzi zapracujeme.

Zásady správné výživy v jednotlivých obdobích života. Živiny, vitamíny a minerální látky v potravinovém řetězci. Látky v potravinách, které poškozují zdraví.
Posluchači se v rámci tohoto předmětu seznámí se zásadami správné výživy v jednotlivých obdobích života se zaměřením zejména na období dětství a dospívání. Dozví se o zdravotních rizicích spojených s nedostatkem nebo nadbytkem jednotlivých složek potravy.