Cílem dvousemestrového kurzu je prohloubit znalosti, vědomosti a dovednosti týkající se základních metodologických přístupů v sociálních vědách - kvantitativní strategie (vč. survey), strategie kvalitativní a integrované, resp. vybraných ucelených výzkumných metod, jako je etnografie, zakotvená teorie atd.